Trang chủ >> Giới thiệu  
 
Giới thiệu chung
 

    Nhiệm vụ, quyền hạn

    Chính sách, chiến lược

    Cơ cấu tổ chức

    Dự án: Trung tâm ƯDHNCNC

 

Tên tiếng Việt: Trung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp

Tên tiếng Anh: Centre for Applications of Nuclear Technique in Industry
Tên viết tắt: CANTI

Được thành lập trên cơ sở phát triển Phòng thí nghiệm Ứng dụng kỹ thuật đánh dấu và nguồn bức xạ trong lĩnh vực công nghiệp, thuộc Viện Nghiên cứu hạt nhân (Đà Lạt) theo Quyết định số 591/QĐ-BKHCN từ 4/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ. Trung tâm là đơn vị Khoa học Công nghệ công lập, trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam hoạt động theo cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm (quy định tại Nghị định số 115/NĐ-CP năm 2005). Hiện nay TT đang triển khai Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ thống Phòng thí nghiệm tại Đà Lạt cho các hướng ứng dụng kỹ thuật hạt nhân công nghệ cao trong công nghiệp, địa chất, môi trường và Tổ hợp bức xạ tạo giống với các thiết bị chiếu xạ tạo đột biến thực vật như Vườn Gamma, Buồng Gamma và các Khu thử nghiệm chọn tạo giống cây trồng.

Địa chỉ chính thức của Trung tâm:

Số 01 Đường DT723, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: (84-63) 353 7179

Fax: 0121 204 7179

Email: office@canti.vn

Website: www.canti.vn

 

Tư cách pháp nhân

Năng lực chuyên môn Máy móc thiết bị Đường đến CANTI
 
 
     
 
 

VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP

   
  TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ GẶP PHẢI TRONG SẢN XUẤT ĐỂ CÙNG NHAU ĐƯA RA PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT  
 
 

Ý TƯỞNG

   
  HỢP TÁC, TRAO ĐỔI CÁC Ý TƯỞNG  PHỤC VỤ CHO ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT NHẰM THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC  
 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

   
  LƯU TRỮ CÁC TÀI LIỆU TRONG LĨNH VỰC KỸ THUẬT HẠT NHÂN TRONG CÔNG NGHIỆP VÀ MỘT SỐ LĨNH VỰC LIÊN QUAN
 
     
 

Copyright © 2010 CANTI. All right reserved. Developed by Du lic Da Lat

Số 01 DT723, Phường 12, Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam; Tel: (+84) (63) 353 7179; Fax: (+84) 121 204 7179

VN  EN