DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÁC CẤP NĂM 2022

Được cập nhật : 6/13/2022 1:22:54 PM

 

TT

 

Tên nhiệm vụ KHCN

 

Chủ nhiệm

 

Thời gian

thực hiện

Kinh phí năm 2022, trđ

Tổng kinh phí

thực hiện

(trđ)

NSNN

Nguồn tự có

I

Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

 

 

 

 

 

1

Nghiên cứu chế tạo thiết bị mẫu mini-SPECT ứng dụng trên mẫu chuột phục vụ nghiên cứu y khoa

ThS. Đặng Nguyễn Thế Duy

01/2020-9/2022

262

 

1200

2

Nghiên cứu phát triển phương pháp đánh dấu kết hợp đo điện thế tự nhiên để định vị dòng rò mất nước thấm qua đê và đập

ThS. Huỳnh Thị Thu Hương

01/2020-9/2022

200

 

890

3

Nghiên cứu phương pháp và thiết kế chế tạo thiết bị kiểm tra rò rỉ trong giếng khai thác gas-lift bằng kỹ thuật đánh dấu sử dụng chất hóa học

ThS. Bùi Quang Trí

01/2021-12/2022

450

 

950

4

Nghiên cứu các đặc trưng đánh dấu của một số hợp chất Perfluorocarbon (PFC) ứng dụng khảo sát bơm ép khí trong mỏ dầu

CN. Lê Thị Thanh Tâm

6/2021-5/2023

410

 

880

5

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị phát hiện nguồn phóng xạ gamma di động sử dụng detector nhấp nháy plastic

ThS. Đặng Quốc Triệu

6/2022-5/2024

443

48

1.005

II

Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

 

 

 

 

 

1

Nghiên cứu tổng quan về các phương pháp chế tạo và ứng dụng Titan bột, đề xuất sơ đồ chế tạo theo phương pháp điện phân TiF4

KS. Nguyễn Trọng Vũ

4/2021-3/2022

 

 

100

2

Nghiên cứu phân tích vi lượng các nguyên tố đất hiếm trong chế phẩm phân bón và thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp ICP-MS

ThS. Phan Thị Luân

5/2021-10/2022

36.08

 

140

3

Nghiên cứu khả năng ứng dụng phương pháp soi gamma 2 chiều (2D-tomography) để khảo sát các pha trên khay của tháp chưng cất trong nhà máy lọc hóa dầu

KS. Nguyễn Thanh Châu

01/2022-12/2022

100

 

100

4

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tính hệ số phân bố của một số chất đánh dấu khí PFCs trong hai pha condensate-khí ở điều kiện vỉa

CN. Lê Văn Sơn

01/2022-12/2022

120

 

120

III

Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

 

 

 

 

1

Hỗ trợ hoạt động quản lý chung phục vụ các hoạt động chuyên môn của Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp

ThS. Võ Thị Ngọc Cẩm

01/2022-12/2022

728

827

1555

2

Duy trì và nâng cao năng lực các phòng thí nghiệm điện tử tự động hóa, đánh dấu, mô phỏng và hình ảnh hạt nhân của Trung tâm

ThS. Đặng Nguyễn Thế Duy

01/2022-12/2022

755

836

1591

3

Duy trì và nâng cao năng lực của Phòng thí nghiệm phân tích Hóa-Lý và Tạo giống bức xạ của Trung tâm

CN. Lê Thị Thanh Tâm

01/2022-12/2022

717

741

1458

Tin liên quan