DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÁC CẤP NĂM 2021

Được cập nhật : 6/30/2021 1:53:19 PM

 

TT

 

Tên nhiệm vụ KHCN

 

Chủ nhiệm

 

Thời gian thực hiện

Kinh phí năm 2021, trđ

Tổng kinh phí

(trđ)

NSNN

Nguồn tự có

I

Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

 

 

 

 

 

1

Ứng dụng kỹ thuật đồng vị bền Deuterium và Oxygen-18 để khảo sát đặc trưng bổ cấp nước ngầm tại một số khu vực của thành phố Long Khánh

ThS. Bùi Quang Trí

2019-2021

416

 

1050

2

Nghiên cứu chế tạo thiết bị mẫu mini-SPECT ứng dụng trên mẫu chuột phục vụ nghiên cứu y khoa

ThS. Đặng Nguyễn Thế Duy

2020-2021

650

 

1200

3

Nghiên cứu phát triển phương pháp đánh dấu kết hợp đo điện thế tự nhiên để định vị dòng rò mất nước thấm qua đê và đập

ThS. Huỳnh Thị Thu Hương

2020-2021

450

 

890

4

Nghiên cứu phương pháp và thiết kế chế tạo thiết bị kiểm tra rò rỉ trong giếng khai thác gas-lift bằng kỹ thuật đánh dấu sử dụng chất hóa học

CN. Lê Văn Sơn

2021-2022

500

 

950

5

Nghiên cứu các đặc trưng đánh dấu của một số hợp chất Perfluorocarbon (PFC) ứng dụng khảo sát bơm ép khí trong mỏ dầu

CN. Lê Thị Thanh Tâm

T6/2021-T5/2023

440

 

880

II

Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

 

 

 

 

 

1

Thiết kế xây dựng cấu hình chụp ảnh cắt lớp phát xạ đơn photon (SPECT) phục vụ các thí nghiệm đánh dấu nghiên cứu mô hình dòng chảy

KS. Nguyễn Văn Chuẩn

T6/2021

25,39

 

110

2

Nghiên cứu, chế tạo đầu dò gamma sử dụng tinh thể nhấp nháy NaI(Tl) và silicon photomultiplier (SiPM) ứng dụng trong kỹ thuật hình ảnh hạt nhân (chụp cắt lớp điện toán)

CN. Lại Viết Hải

2021

120

 

120

3

Nghiên cứu tổng quan về các phương pháp chế tạo và ứng dụng Titan bột, đề xuất sơ đồ chế tạo theo phương pháp điện phân TiF4

KS. Nguyễn Trọng Vũ

2021

100

 

100

4

Nghiên cứu phân tích vi lượng các nguyên tố đất hiếm trong chế phẩm phân bón và thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp ICP-MS

 

ThS. Phan Thị Luân

2021

140

 

140

III

Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

 

 

 

 

1

Hỗ trợ hoạt động quản lý chung phục vụ các hoạt động chuyên môn của Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp

ThS. Võ Thị Ngọc Cẩm

2021

748

688

1.436

2

Duy trì và nâng cao năng lực các phòng thí nghiệm điện tử tự động hóa, đánh dấu, mô phỏng và hình ảnh hạt nhân của Trung tâm

ThS. Đặng Nguyễn Thế Duy

2021

785

911

1.696

3

Duy trì và nâng cao năng lực của Phòng thí nghiệm phân tích Hóa-Lý và Tạo giống bức xạ của Trung tâm

CN. Lê Thị Thanh Tâm

2021

717

878

1.595

 

Tin liên quan