KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KC-05.20. 11-15  [6-5-2020]

Kết quả thực hiện đề tài kc-05.20/11-15: Chế tạo thiết bị chụp cắt lớp điện toán (CT) trong công nghiệp theo nguyên lý thế hệ thứ 3

Chi tiết