Sản phẩm dịch vụ

Updated : 9/16/2021 10:19:09 AM

1. Công nghệ Đánh dấu đồng vị phóng xạ khảo sát liên giếng xác định thời gian lưu, vận tốc, thể tích quét, hướng di chuyển của nước bơm ép;

2. Công nghệ Đánh dấu khảo sát đơn giếng xác định dầu dư bão hòa;

3. Chế tạo thiết bị lấy mẫu nước trên đầu giếng;

4. Công nghệ Đánh dấu đồng vị phóng xạ khảo sát hệ thống công nghiệp;

5. Công nghệ Đánh dấu đồng vị phóng xạ khảo sát hệ thống xử lý nước thải;

6. Đánh dấu kết hợp với các kỹ thuật có liên quan khảo sát rò rỉ đập thủy điện, thủy lợi;

7. Đánh dấu và sử dụng các chất chỉ thị tự nhiên khảo sát nước ngầm, trữ lượng dầu mỏ và đánh giá ô nhiễm môi trường;

8. Khảo sát tình trạng hoạt động của tháp công nghiệp bằng kỹ thuật đo gamma truyền qua;

9. Kiểm tra tình trạng tặc nghẽn đường ống trong hệ thống công nghiệp bằng kỹ thuật đo gamma;

10. Khảo sát bình bồn, bể chứa trong hệ thống công nghiệp bằng kỹ thuật đo nơtron tán xạ;

11. Chế tạo thiết bị chụp cắp lớp điện toán (CT) trong công nghiệp;

12. Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp siêu âm định hướng;

13. Kiểm tra tình trạng các van trong hệ thống công nghiệp bằng kỹ thuật đo gamma truyền qua;

14. Công nghệ dò tìm thép Carbon dưới chân mối hàn thép không gỉ;

15. Phân tích hoạt độ phóng xạ trong sản phẩm, thực phẩm và môi trường;

16. Phân tích xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau, quả, thực phẩm...;

17. Phân tích thành phần hoá học trong mẫu nước, đất và môi trường;

18. Công nghệ khử khoáng vỏ tôm tạo chitin bằng acid lactic nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường;

19. Kỹ thuật đột biến bức xạ tạo giống thực vật;

20. Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật; cung cấp giống cây trồng.