Sản phẩm dịch vụ

Updated : 12/3/2020 10:56:52 AM

1. Công nghệ Đánh dấu đồng vị phóng xạ khảo sát liên giếng xác định thời gian lưu, vận tốc, thể tích quét, hướng di chuyển của nước bơm ép;

2. Công nghệ Đánh dấu khảo sát đơn giếng xác định dầu dư bão hòa;

3. Chế tạo thiết bị lấy mẫu nước trên đầu giếng;

4. Công nghệ Đánh dấu đồng vị phóng xạ khảo sát hệ thống công nghiệp;

5. Công nghệ Đánh dấu đồng vị phóng xạ khảo sát hệ thống xử lý nước thải;

6. Đánh dấu kết hợp với các kỹ thuật có liên quan khảo sát rò rỉ đập thủy điện, thủy lợi;

7. Đánh dấu và sử dụng các chất chỉ thị tự nhiên khảo sát nước ngầm, trữ lượng dầu mỏ và đánh giá ô nhiễm môi trường;

8. Khảo sát tình trạng hoạt động của tháp công nghiệp bằng kỹ thuật đo gamma truyền qua;

9. Kiểm tra tình trạng tặc nghẽn đường ống trong hệ thống công nghiệp bằng kỹ thuật đo gamma;

10. Khảo sát bình bồn, bể chứa trong hệ thống công nghiệp bằng kỹ thuật đo nơtron tán xạ;

11. Chế tạo thiết bị chụp cắp lớp điện toán (CT) trong công nghiệp;

12. Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp siêu âm định hướng;

13. Kiểm tra tình trạng các van trong hệ thống công nghiệp bằng kỹ thuật đo gamma truyền qua.

14. Công nghệ dò tìm thép Carbon dưới chân mối hàn thép không gỉ.

15. Phân tích hoạt độ phóng xạ trong sản phẩm, thực phẩm và môi trường;

16. Phân tích xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau, quả, thực phẩm...;

17. Phân tích thành phần hoá học trong mẫu nước, đất và môi trường;

18. Công nghệ khử khoáng vỏ tôm tạo chitin bằng acid lactic nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường

19. Kỹ thuật đột biến bức xạ tạo giống thực vật;

20. Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật; cung cấp giống cây trồng