DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÁC CẤP NĂM 2020

Được cập nhật : 10/22/2020 8:55:56 PM

 

TT

 

Tên nhiệm vụ KHCN

 

Chủ nhiệm

 

Thời gian thực hiện

Tổng kinh phí

(trđ)

I

Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

 

 

 

1

Ứng dụng kỹ thuật đồng vị bền Deuterium và Oxygen-18 để khảo sát đặc trưng bổ cấp nước ngầm tại một số khu vực của thành phố Long Khánh

ThS. Bùi Quang Trí

2019-2021

1050

2

Nghiên cứu chế tạo thiết bị mẫu mini-SPECT ứng dụng trên mẫu chuột phục vụ nghiên cứu y khoa

ThS. Đặng Nguyễn Thế Duy

2020-2021

1200

3

Nghiên cứu phát triển phương pháp đánh dấu kết hợp đo điện thế tự nhiên để định vị dòng rò mất nước thấm qua đê và đập

ThS. Huỳnh Thị Thu Hương

2020-2021

890

II

Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

 

 

 

1

Thiết kế xây dựng cấu hình chụp ảnh cắt lớp phát xạ đơn photon (SPECT) phục vụ các thí nghiệm đánh dấu nghiên cứu mô hình dòng chảy

KS. Nguyễn Văn Chuẩn

2020

110

2

Nghiên cứu tiếp cận phương pháp mô phỏng theo ngăn trộn (Compartmental Model – CM) trên mô hình bể chứa cơ bản không phản ứng hóa học

CN. Trần Trọng Hiệu

2020

90

III

Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

 

 

1

Hỗ trợ hoạt động quản lý chung phục vụ các hoạt động chuyên môn của Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp

CN. Võ Thị Ngọc Cẩm

2020

775

2

Duy trì và nâng cao năng lực các phòng thí nghiệm điện tử tự động hóa, đánh dấu, mô phỏng và hình ảnh hạt nhân của Trung tâm

ThS. Đặng Nguyễn Thế Duy

2020

817

3

Duy trì và nâng cao năng lực của Phòng thí nghiệm phân tích Hóa-Lý và Tạo giống bức xạ của Trung tâm

CN. Lê Thị Thanh Tâm

2020

826.5

Tin liên quan