DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2001-2019

Được cập nhật : 10/22/2020 8:54:57 PM

 

TT

 

Tên nhiệm vụ KHCN

 

Chủ nhiệm

 

Thời gian thực hiện

Kinh phí, triệu đồng

Loại nhiệm vụ

1

Nghiên cứu phương pháp đánh dấu hạt gắn dấu đồng vị phóng xạ Au-198 trong đo mặt cắt tiếp nhận nước trong giếng khoan

KSC. Nguyễn Hữu Quang

2000-2001

1.300

Đề tài Liên doanh dầu khí Vietsovpetro

2

Ứng dụng kỹ thuật đánh dấu đồng vị phóng xạ nghiên cứu nước bơm ép phục vụ tăng cường thu hồi dầu lần hai trên mỏ Bạch hổ.

KSC. Nguyễn Hữu Quang

1999-2001

150

Đề tài cấp Bộ

3

Thiết lập công nghệ đánh dấu khảo sát bão hòa dầu dư trên mỏ Bạch hổ.

KSC. Nguyễn Hữu Quang

2001-2002

280

Đề tài cấp Bộ

4

Nghiên cứu chế tạo máy đo mật độ bùn bằng kỹ thuật gamma truyền qua.

KS. Bùi Quang Trí

2002

45

Đề tài cấp cơ sở

5

Khảo sát tháp hấp thụ trong công nghiệp hóa chất bằng kỹ thuật đánh dấu đồng vị phóng xạ.

KS. Bùi Quang Trí

2003

45

Đề tài cấp cơ sở

6

Thử nghiệm công nghệ xác dđịnh bão hòa dầu dư bằng phương pháp giếng đơn (Single Well Tracer Test –SWTT) trên đối tượng vỉa cát kết mỏ Bạch hổ.

KSC. Nguyễn Hữu Quang

2003-2004

220

Đề tài cấp Bộ

7

Khảo sát phân bố thời gian lưu trong hệ thống xử lý thải của Nhà máy Pepsi bằng đánh dấu đồng vị phóng xạ.

KS. Bùi Quang Trí

2004

80

Đề tài Viện kỹ thuật nhiệt đới

8

Nghiên cứu xác định nguồn gốc nước khai thác dựa trên phân tích tỷ số ion và đồng vị bền.

KSC. Nguyễn Hữu Quang

2004-2005

1.000

Đề tài Công ty dầu khí Cửu long đặt hàng

9

Nghiên cứu xác định tốc độ ăn mòn bằng phương pháp kích hoạt lớp mỏng TLA.

CN. Đặng Nguyễn Thế Duy

2005

45

Đề tài cấp cơ sở

10

Nghiên cứu phương pháp xác định nước ngầm bằng đo khí Rn bằng phổ kế nhấp nháy lỏng

CN. Tô Bá Cường

2006

30

Đề tài của Trung tâm

11

Ngiên cứu thiết lập công nghệ đánh dấu pha khí

KSC. Nguyễn Hữu Quang

2006-2007

300

Đề tài cấp bộ

12

Nghiên cứu khả năng sử dụng chất đánh dấu tự nhiên NPIT trong khai thác dầu

CN. Huỳnh Thái Kim Ngân

2008

45

Đề tài cấp cơ sở

13

Nghiên cứu tiếp cận phương pháp chụp ảnh cắt lớp điện toán gamma truyền qua thế hệ thứ nhất 

CN. Đặng Nguyễn Thế Duy

2008

30

Đề tài của Trung tâm

14

Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thiết bị CT công nghiệp loại 1 nguồn – 1 đầu dò quy mô phòng thí nghiệm

CN. Đặng Nguyễn Thế Duy

2009

60

Đề tài cấp cơ sở

15

Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm hệ phân tích kích hoạt neutron tức thời PGNAA để phân tích các thành phần nguyên liệu xi măng, bô xít

CN. Trần Thanh Minh

2008-2009

50

Đề tài cấp cơ sở

16

Cải tiến thiết bị soi tháp công nghiệp bằng gamma truyền qua phục vụ chuẩn đoán tình trạng tháp chưng cất nhà máy lọc hóa dầu.

CN. Phan Quốc Minh

2010

60

Nhiệm vụ cấp cơ sở

17

Nghiên cứu động lực học dòng chảy trên đới nứt nẻ đá móng bằng mô hình đánh dấu và mô phỏng số

CN. Tô Bá Cường

2010

60

Đề tài cấp cơ sở

18

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật CT/SPECT trên cơ sở thiết bị CT công nghiệp loại một nguồn – một detector quy mô phòng thí nghiệm

CN. Đặng Nguyễn Thế Duy

2010

70

Đề tài cấp cơ sở

19

Hợp tác nghiên cứu chiếu xạ in vitro, in vivo trong chọn tạo một số giống hoa đột biến ở Việt Nam

ThS. Lê Ngọc Triệu

2009-2011

1.900

Đề tài Nghị định thư với Nhật Bản

20

Nghiên cứu phương pháp đo tỉ lệ thành phần và vận tốc dòng chảy của lưu chất hai pha trong đường ống bằng kỹ thuật gamma truyền qua và phân tích tương quan chéo (Cross Corelation Technique)

CN. Lê Trọng Nghĩa

2011

65

Đề tài cấp cơ sở

21

Phát triển thuật toán mô phỏng đường cong đánh dấu trong cấu hình hai điểm của mặt phẳng nứt nẻ dựa trên phương pháp ống dòng (streamtube)

CN. Tô Bá Cường

2011

65

Đề tài cấp cơ sở

22

Nghiên cứu khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến việc điều chế  ester của 2,4,6 Trifluoro Benzoic Acid  (246TFBA) phục vụ cho quy trình phân tích chất đánh dấu FBA

ThS. Huỳnh Thái Kim Ngân

2011

60

Đề tài cơ sở

23

Xây dựng phòng thí nghiệm phân tích hóa lý đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :2005

ThS. Phạm Hoàng Hà

2010-2011

430

Nhiệm vụ cấp Bộ

24

Hoàn thiện công nghệ đánh dấu hóa học FBA và điều chế chất đánh dấu khí phóng xạ Me-82, Ar-41

KSC. Nguyễn Hữu Quang

2010-2012

450

Nhiệm vụ cấp Bộ

25

Nghiên cứu xác định một số tính chất của nước khai thác dầu dựa trên thành phần hóa học và tỉ số các đồng vị bền.

CN. Hồ Trần Thế Hữu

2012

60

Đề tài cơ sở

26

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thử nghiệm mẫu máy đo liều Gamma truyền nhận dữ liệu không dây.

KS. Bùi Trọng Duy

2012

60

Đề tài cơ sở

27

Bước đầu đánh giá tính đa dạng di truyền, tính ổn định các thể đột biến tiềm năng từ hai dòng cúc "Đóa đồng" và "Farm tím" thông qua chiếu xạ gamma (giai đoạn 2, tiếp theo đề tài năm 2012)

ThS. Nguyễn Tường Miên

2012-2013

150

Đề tài cơ sở

28

Nghiên cứu điều chế và khảo sát khả năng sử dụng hạt nano vàng phục vụ ứng dụng kỹ thuật đánh dấu đồng vị phóng xạ trong các quá trình đa pha công nghiệp

ThS. Huỳnh Thái Kim Ngân

2013

60

Đề tài cơ sở

29

Nghiên cứu xây dựng phương pháp mô phỏng sự vận chuyển của chất đánh dấu phân bố (partitioning tracer) trong mô hình 2 độ rỗng của đá móng nứt nẻ ở trạng thái dầu dư

CN. Tô Bá Cường

2013

70

Đề tài cơ sở

30

Xây dựng hệ thử nghiệm ảnh hưởng của việc phối hợp ánh sang đơn sắc lên hiệu quả nuôi cấy invitro

CN. Lê Tiến Thành

2013-2014

180

Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

31

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ gamma lên đột biến kiểu hình vật liệu dâu tây (Feagaria Vesca L.) in vitro

ThS. Lê Ngọc Triệu

2014-2015

200

Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

32

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị chụp cắt lớp điện toán CT truyền qua thế hệ thứ 3 ứng dụng trong công nghiệp dầu khí ở Việt Nam.

KSC. Nguyễn Hữu Quang

2013-2015

4.100

Đề tài Nhà nước KC-05

33

Phát triển mô hình mô phỏng các chất chỉ thị tự nhiên để đánh giá trữ lượng dầu trong khai thác

TS. Nguyễn Hồng Phan

2014-2015

900

Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

34

Thử nghiệm ảnh hưởng của việc phối hợp ánh sáng đơn sắc (hệ đèn LED) lên hiệu quả nuôi cấy in vitro giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh cây hoa cúc và cây lan hồ điệp

CN. Lê Tiến Thành

2014

50

Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

35

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm hệ đo kiểm tra đóng cặn, ăn mòn bên trong đường ống công nghiệp bằng phương pháp gamma truyền qua sử dụng nguồn năng lượng thấp.

ThS. Trần Thanh Minh

2015

60

Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

36

Tạo vật liệu cho chọn tạo giống đột biến cây dâu tây (fragaria×ananassa) thông qua chiếu xạ gamma

CN. Lê Tiến Thành

2015

50

Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

37

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo một mẫu máy kiểm tra nhiễm ẩm lớp bảo ôn đường ống dầu khí bằng phương pháp neutron tán xạ

ThS. Trần Thanh Minh

2016

100

Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

38

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đánh dấu kết hợp mô phỏng trường thấm trong khảo sát dòng rò qua đập thủy điện”

KSC. Nguyễn Hữu Quang

2016-2017

820

Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

39

Nghiên cứu áp dụng một số quy trình xác định hóa chất bảo vệ thực vật và hóa chất khử trùng trong nước ăn uống (theo QCVN01:2009/BYT) bằng kỹ thuật sắc ký”

ThS. Huỳnh Thái Kim Ngân

2017

70

Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

40

Nghiên cứu mô hình đánh dấu đa điểm trong mỏ dầu bằng chất chỉ thị tự nhiên phân bố”

CN. Lê Văn Sơn

2017

80

Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

 

41

Nghiên cứu phương pháp chụp cắt lớp điện toán thế hệ thứ tư khảo sát tháp công nghiệp có kích thước

< 2m

ThS. Trần Thanh Minh

2017-2018

800

Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

42

Xây dựng và phân tích thử nghiệm tỷ số đồng vị bền δD và δ18O trong mẫu nước trên thiết bị IWA-35EP kết hợp với phân tích thành phần hóa học để khảo sát nước rò thấm qua đập Đơn Dương

CN. Huỳnh Thị Thu Hương

2018

100

Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

43

Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm hệ thiết bị từ trường cảm ứng để dò tìm vị trí dòng rò qua thân đập

KS. Bùi Trọng Duy

2017-2019

1400

Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

44

Nghiên cứu Ứng dụng phương pháp xác định bão hòa dầu bằng chất chỉ thị tự nhiên phân bố trên mỏ thực

KSC. Nguyễn Hữu Quang

2018-2019

700

Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

45

Thiết kế chế tạo thiết bị IMI phát hiện thép carbon trong chân mối hàn thép không rỉ đạt tiêu chuẩn an toàn cháy nổ

ThS. Đặng Nguyễn Thế Duy

2019

800

Nhiệm vụ cấp Trung tâm

46

Nghiên cứu sử dụng acid lactic để khử khoáng trong quá trình sản xuất chitin từ phế liệu tôm

CN. Lê Thị Thanh Tâm

2019

95

Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

47

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mẫu thiết bị kiểm tra ăn mòn đáy bồn chứa xăng dầu bằng phương pháp từ thông biến dạng

CN. Đặng Quốc Triệu

2019

100

Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

48

Nghiên cứu chế tạo hệ đo gamma điều khiển và thu nhận tín hiệu bằng truyền phát không dây ứng dụng trong công nghiệp (soi tháp)

CN. Lại Viết Hải

2019

95

Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

49

Ứng dụng kỹ thuật đồng vị bền Deuterium và Oxygen-18 để khảo sát đặc trưng bổ cấp nước ngầm tại một số khu vực của thành phố Long Khánh

ThS. Bùi Quang Trí

2019-2021

1050

Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

Tin liên quan