Tin Tức

Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Chernyshenko Dmitry Nikolaevich thăm Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Sáng ngày 07/4/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Chernyshenko Dmitry Nikolaevich và Đoàn đại biểu cấp cao Phân ban Nga đến thăm Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

LỄ KÝ KẾT GHI NHỚ HỢP TÁC TRIỂN KHAI DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

Ngày 25/02/2023 vừa qua, tại Tp. Đà Lạt vừa có một sự kiện quan trọng và đầy ý nghĩa. Đó là lễ ký kết hợp tác triển khai dịch vụ khoa học kỹ thuật giữa Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp (CANTI) Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE) với Công ty Oilfield Services (OFS).

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN TẠI TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HẠT NHÂN TRONG CÔNG NGHIỆP

Thực hiện Quyết định số 819-QĐ/ĐUK ngày 30/11/2022 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng, ngày 26/12/2022, Chi bộ Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Phan Thị Luân. Dự lễ kết nạp có Chi ủy Chi bộ Trung tâm, đại diện BCH Công đoàn, đại diện BCH Chi đoàn, cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023

Ngày 23/12/2022, Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp (CANTI) đã tổ chức “Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023” 

Hoạt động khoa học

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KC-05.20. 11-15

Kết quả thực hiện đề tài kc-05.20/11-15: Chế tạo thiết bị chụp cắt lớp điện toán (CT) trong công nghiệp theo nguyên lý thế hệ thứ 3