Tin Tức

LỄ KÝ KẾT GHI NHỚ HỢP TÁC TRIỂN KHAI DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

Ngày 25/02/2023 vừa qua, tại Tp. Đà Lạt vừa có một sự kiện quan trọng và đầy ý nghĩa. Đó là lễ ký kết hợp tác triển khai dịch vụ khoa học kỹ thuật giữa Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp (CANTI) Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE) với Công ty Oilfield Services (OFS).

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN TẠI TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HẠT NHÂN TRONG CÔNG NGHIỆP

Thực hiện Quyết định số 819-QĐ/ĐUK ngày 30/11/2022 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng, ngày 26/12/2022, Chi bộ Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Phan Thị Luân. Dự lễ kết nạp có Chi ủy Chi bộ Trung tâm, đại diện BCH Công đoàn, đại diện BCH Chi đoàn, cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023

Ngày 23/12/2022, Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp (CANTI) đã tổ chức “Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023” 

Hội thảo khoa học giới thiệu các công nghệ phục vụ thu hồi dầu tăng cường và tối ưu hoá sản xuất tại Liên doanh Việt-Nga (Vietsovpetro)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 và đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp trong công tác nghiên cứu khoa học Lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Ngày 10/8/2022, tại thành phố Vũng Tàu đầy năng động và sáng tạo, được sự đồng ý của Lãnh đạo hai bên, Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp (CANTI) và Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) phối hợp Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) tổ chức Hội thảo khoa học, với chủ đề: “Các công nghệ phục vụ thu hồi dầu tăng cường và tối ưu hóa sản xuất"
Hoạt động khoa học

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KC-05.20. 11-15

Kết quả thực hiện đề tài kc-05.20/11-15: Chế tạo thiết bị chụp cắt lớp điện toán (CT) trong công nghiệp theo nguyên lý thế hệ thứ 3