Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp liên tiếp trúng thầu

Tuần thứ ba của tháng tám năm nay, đã đi vào lịch sử trong quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp (CANTI), trong vòng một tuần, CANTI nhận được tin trúng liên tiếp hai gói thầu trong lĩnh vực khai thác và chế biến dầu khí: một gói thầu Quốc tế và một gói thầu trong nước.

Tin Tức

Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp liên tiếp trúng thầu

Tuần thứ ba của tháng tám năm nay, đã đi vào lịch sử trong quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp (CANTI), trong vòng một tuần, CANTI nhận được tin trúng liên tiếp hai gói thầu trong lĩnh vực khai thác và chế biến dầu khí: một gói thầu Quốc tế và một gói thầu trong nước.

Đại hội Chi bộ Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 02/6/2020, Chi bộ Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lương Văn Mừng, Trưởng ban Truyên giáo Dân vận, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng.

Hợp tác kinh doanh giữa Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp và Công ty BUMI SAING Sdn. Bhd.

Dựa trên nhu cầu và khả năng của hai bên, ngày 18/8/2015, đoàn đại diện Công ty BuMI SAING Sdn. Bhd- Malaysia (viết tắt BUMI SAING), do ông Nor Hisham Mohd Nordin (Giám đốc) làm trưởng đoàn, đã đến thăm Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong Công nghiệp (CANTI) và tham gia lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Hội nghị quốc tế về ứng dụng bức xạ và đánh dấu lần thứ 8

Được sự cho phép của Bộ Khoa học và công nghệ thông qua Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Hội nghị quốc tế về Ứng dụng bức xạ và đánh dấu lần thứ 8 (Tracer 8) đã diễn ra thành công tốt đẹp tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 26 – 28/2/2019 dưới sự phối hợp tổ chức của CANTI (Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp, Đà Lạt), PROGEPI (Trung tâm xúc tiến công nghệ trong công nghiệp, Nancy, Pháp) và ISTRA (Hiệp hội Ứng dụng đánh dấu và bức xạ quốc tế, Vienna, Áo)  

 

Hoạt động khoa học

Kết quả thực hiện đề tài KC-05.20. 11-15

Kết quả thực hiện đề tài kc-05.20/11-15: Chế tạo thiết bị chụp cắt lớp điện toán (CT) trong công nghiệp theo nguyên lý thế hệ thứ 3