Hợp tác kinh doanh giữa Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp và Công ty BUMI SAING Sdn. Bhd.

Được cập nhật : 5/7/2020 11:18:21 AM

Dựa trên nhu cầu và khả năng của hai bên, ngày 18/8/2015, đoàn đại diện Công ty BuMI SAING Sdn. Bhd- Malaysia (viết tắt BUMI SAING), do ông Nor Hisham Mohd Nordin (Giám đốc) làm trưởng đoàn, đã đến thăm Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong Công nghiệp (CANTI) và tham gia lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

 

Hình 1: Đoàn BUMI SAING thăm quan phòng việc chuyên môn của CANTI

 

Đại diện CANTI, Ông Nguyễn Hữu Quang – Giám đốc, và đại diện BUMI SAING, ông Nor Hisham Mohd Nordin – Giám đốc, đã tiến hành ký kết Thỏa thuận hợp tác về các lĩnh vực như: đánh dấu hóa học/ đánh dấu phóng xạ cho mỏ dầu, khảo sát quy trình bằngchất đánh dấu phóng xạ, phân tích thành phần hóa học trong nước, siêu âm từ xa, mô phỏng dòng chảy, …

 

Hình 2: Đại diện hai bên ký vào Thỏa thuận hợp tác

 

Hình 3: Đại diện hai bên trao Thỏa thuận đã ký

 

Tin liên quan