Lễ ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và đào tạo trong lĩnh vực tài nguyên nước

Được cập nhật : 11/1/2020 7:34:59 PM

Ngày 23/10/2020, tại trụ sở của Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp, số 01 đường ĐT 723, phường 12, thành phố Đà Lạt. Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp và Trung tâm đào tạo hạt nhân đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và đào tạo.

 

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và đào tạo giữa Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp và Trung tâm đào tạo hạt nhân

 

Tham dự Lễ ký có TS. Trần Chí Thành - Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam; TS. Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm quy Hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia; Lãnh đạo 3 đơn vị: TS. Trịnh Anh Đức - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Hạt nhân; ThS. Bùi Quang Trí - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp; ThS. Nguyễn Quang Huy – Phó Liên đoàn trưởng- Phụ trách Liên Đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, cùng 20 cán bộ thuộc 3 đơn vị.

 

Giới thiệu Bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và đào tạo, ThS. Bùi Quang Trí - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp, cho biết Bản ghi nhớ nhằm mục tiêu chung là phát huy có hiệu quả nguồn lực khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu, triển khai ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ cho đất nước; các bên thống nhất thường xuyên, định kỳ thực hiện trao đổi chuyên gia để định hướng xây dựng, cùng nhau mở mới các đề tài/nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng; tham gia các Hội đồng khoa học chuyên ngành để thẩm định, tư vấn, giải quyết các nhiệm vụ khoa học công nghệ, các ứng dụng có tính liên ngành.

 

Theo Biên bản ghi nhớ này, các bên cũng thống nhất cùng nhau phối hợp khai thác có hiệu quả các phòng thí nghiệm phân tích; hỗ trợ trong việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ dưới các hình thức và cấp độ khác nhau, kể cả đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài. Trong đó, ưu tiên bồi dưỡng, đào tạo các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao trong nhiều lĩnh vực.

 

Phát biểu tại Lễ Ký kết, TS. Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia đánh giá cao sự hợp tác giữa 3 đơn vị trong lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường. Đặc biệt, TS. Tống Ngọc Thanh nhấn mạnh tầm quan trọng của ứng dụng kỹ thuật thủy văn đồng vị và kỹ thuật đánh dấu trong hợp tác giữa các bên đối với việc nghiên cứu nguồn nước ngầm ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, trong đó bao gồm cả lưu vực sông Đồng Nai nhằm hướng đến mục tiêu khai thác bền vững và môi trường sinh thái lành mạnh.

 

Về phía Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Viện trưởng Trần Chí Thành tin tưởng rằng Lễ ký kết này là tiền đề cho sự hợp tác mạnh mẽ hơn của 3 đơn vị có cùng mối quan tâm đó là nguồn tài nguyên nước và môi trường.Viện trưởng khẳng định sự ủng hộ và đồng hành với 3 đơn vị để hiện thực hóa các nội dung ký kết thành các đề tài, dự án cụ thể nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

 

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp và Trung tâm đào tạo hạt nhân là cơ sở để các bên tiến hành hợp tác trong công tác nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng và phối hợp đào tạo nguồn nhân lực cho các bên. Góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững của các bên, hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên giao, tham gia tích cực vào hoạt động của Trung tâm hợp tác với IAEA và có được các công trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng hiệu quả trong lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường, tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

 

Một số hình ảnh tại buổi Lễ ký kết:

Tin liên quan