Thông báo về việc tuyển dụng lao động tháng 6 năm 2023

Được cập nhật : 6/16/2023 3:17:04 PM

 Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp thông báo tuyển dụng lao động:

          Số lượng: 03 người

         Vị trí tuyển dụng: Nhân viên phòng Hành chính và Kế hoạch; Nhân viên phòng Kỹ thuật Hóa – Sinh

         Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/7/2023.

         Số điện thoại liên hệ: 02633537179

         Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính và Kế hoạch,01,ĐT723, Phường 12, Đà lạt, Lâm Đồng.

Thông tin tuyển dụng như file đính kèm:http://canti.vn/Uploads/Images/File/91_TB-HNCN.pdf

Tin liên quan