Thông báo về việc tuyển dụng lao động năm 2023

Được cập nhật : 2/2/2023 11:48:45 AM

 Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp thông báo tuyển dụng lao động:

          Số lượng: 02 người

         Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Phòng Kỹ thuật đánh dấu

         Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/02/2023

         Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính và Kế hoạch,01,ĐT723, Phường 12, Đà lạt, Lâm Đồng.

Thông tin tuyển dụng như file đính kèm

http://canti.vn/Uploads/Images/File/08_TB-HNCN.PDF

 

 

 

Tin liên quan