Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Quốc tế

Được cập nhật : 10/19/2021 3:05:01 PM

Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp (Trung tâm) là tổ chức khoa học công nghệ công lập, trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, là đầu mối nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp và các lĩnh vực có liên quan; Trên 15 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm luôn khẳng định vị thế, thương hiệu của mình trong công tác nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng, là địa chỉ tin cậy để hỗ trợ các nhà máy sản xuất công nghiệp.

 

Trong những năm qua, nhằm xây dựng một tổ chức khoa học và công nghệ có môi trường làm việc lành mạnh, chuyên nghiệp hóa để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội trong công tác nghiên cứu, triển khai, Trung tâm quyết định triển khai xây dựng và áp dụng 3 hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Quốc tế (ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001: 2018).

 

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý Chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Việc áp dụng và được chứng nhận theo ISO 9001:2015 đối với Trung tâm đảm bảo cho Trung tâm có Hệ thống quản lý tốt về Chất lượng sản phẩm, dịch vụ và có khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phẩm dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

 

ISO 14001:2015 là một tiêu chuẩn quốc tế dành cho hệ thống quản lý môi trường nhằm giúp Trung tâm giảm bớt những tác động tiêu cực tới môi trường. Tiêu chuẩn này cung cấp một khung chuẩn cho Trung tâm nhằm chứng minh những cam kết của mình về các vấn đề môi trường.

 

ISO 45001:2018 là tiêu chuẩn quốc tế mới về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đạt chuẩn mực quốc tế theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 giúp Trung tâm thiết lập một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, cải thiện liên tục về sức khỏe và an toàn cho người lao động.

 

Sau một thời gian xây dựng và áp dụng, ngày 30 tháng 8 vừa qua, Trung tâm đã được KMR-Korea Management Registrar, một tổ chức chứng nhận Quốc tế của Hàn Quốc, đã công nhận và cấp các chứng chỉ theo tiêu chuẩn Quốc tế (ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001: 2018) cho Trung tâm trong các lĩnh vực dịch vụ kiểm tra không phá huỷ trong công nghiệp, dịch vụ đánh dấu trong công nghiệp và môi trường, dịch vụ phân tích.

 

Việc triển khai xây dựng và áp dụng ba hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Quốc tế nêu trên là một trong những quyết định chiến lược giúp Trung tâm nhằm: cải tiến liên tục trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, dịch vụ, đảm bảo phát triển bền vững, quan tâm đến sức khoẻ người lao động và tạo sự tin tưởng cho khách hàng.

 

Để đạt được ba hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Quốc tế nêu trên, chính là thành quả cho sự nỗ lực phấn đấu của tập thể viên chức và người lao động trong Trung tâm, trong việc không ngừng củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức, chuẩn hóa quy trình sản phẩm dịch vụ và sự cam kết cũng như đầu tư nguồn lực của Ban Lãnh đạo Trung tâm trong việc đảm bảo chất lượng trong công tác nghiên cứu khoa học và triển khai dịch vụ, giảm bớt những tác động tiêu cực đến môi trường và thiết lập một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, cải thiện liên tục về sức khỏe và an toàn cho người lao động. Qua đó, Trung tâm quyết tâm tiếp tục duy trì 3 hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Quốc tế nêu trên, đạt yêu cầu chứng nhận, cung cấp một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Trung tâm.

Chứng chỉ ISO 9001:2015, được KMR cấp cho CANTI

 

Chứng chỉ ISO 14001:2015, được KMR cấp cho CANTI

 

Chứng chỉ ISO 45001:2018, được KMR cấp cho CANTI

Tin liên quan