Trang chủ >> Thư viện ảnh

 
 
 

Chuyến thăm của đoàn chuyên gia thuộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)

do ông Kwanu Aning - Phó tổng Giám Đốc  của IAEA làm trưởng đoàn

 

Hình ảnh tham gia Triễn lãm Quốc tế Dầu khí lần thứ IX tại Hà Nội

 

"Lớp tập huấn quốc tế về hệ thống chụp cắt lớp sử dụng tia gamma

và tái tạo hình ảnh trong công tác kiểm tra đường ống dẫn"

 

Bơm chất đánh dấu tại mỏ Marat - Kuwait

 
   
 
     
  Trang 1 2  
     
 
 

VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP

   
 

TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ GẶP PHẢI TRONG SẢN XUẤT ĐỂ CÙNG NHAU ĐƯA RA PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT

 
 

Ý TƯỞNG

   
  HỢP TÁC, TRAO ĐỔI CÁC Ý TƯỞNG  PHỤC VỤ CHO ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT NHẰM THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC   
 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

   
 

LƯU TRỮ CÁC TÀI LIỆU TRONG LĨNH VỰC KỸ THUẬT HẠT NHÂN TRONG CÔNG NGHIỆP VÀ MỘT SỐ LĨNH VỰC LIÊN QUAN

 
     
 

Copyright © 2010 CANTI. All right reserved. Developed by Trong Duy

Số 01  DT723, Phường 12, Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam; Tel: (+84) (63) 353 7179; Fax: (+84) 121 204 7179

VN  EN