Trang chủ >> Thư viện ảnh

 
 
 

Lớp đào tạo quốc tế về kỹ thuật chụp ảnh cắt lớp phát xạ trong công nghiệp

trong khuôn khổ dự án hợp tác vùng IAEA/RCA

 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đến thăm văn phòng trụ sở mới của Trung tâm

   
 
     
 

Trang 1 2

 
     
 
 

VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP

   
 

TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ GẶP PHẢI TRONG SẢN XUẤT ĐỂ CÙNG NHAU ĐƯA RA PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT

 
 

Ý TƯỞNG

   
  HỢP TÁC, TRAO ĐỔI CÁC Ý TƯỞNG  PHỤC VỤ CHO ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT NHẰM THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC  
 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

   
 

LƯU TRỮ CÁC TÀI LIỆU TRONG LĨNH VỰC KỸ THUẬT HẠT NHÂN TRONG CÔNG NGHIỆP VÀ MỘT SỐ LĨNH VỰC LIÊN QUAN

 
     
 

Copyright © 2010 CANTI. All right reserved. Developed by Trong Duy

Số 01 DT723, Phường 12, Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam; Tel:(+84) (63) 353 7179; Fax: (+84) 121 204 7179

VN  EN