Trang chủ >> Giới thiệu >> Tư cách pháp nhân  
 
Tư cách pháp nhân
 

    Nhiệm vụ, quyền hạn

    Chính sách, chiến lược

    Cơ cấu tổ chức

    Dự án: Trung tâm ƯDHNCNC

 
  1. Quyết định thành lập Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp.

  2. Quyết định số 2522/QĐ-BKHCN, ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chuyển đổi cơ chế hoạt động theo hình thức tự chủ tự chịu trách nhiệm.

  3. Giấy đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ

  4. Giấy Đăng ký kinh doanh

  5. Giấy phép Cơ sở bức xạ

 

 

 

 

Tư cách pháp nhân

Năng lực chuyên môn Máy móc thiết bị Đường đến CANTI
 
 
 
     
 
 

VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP

   
  TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ GẶP PHẢI TRONG SẢN XUẤT ĐỂ CÙNG NHAU ĐƯA RA PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT
 
 

Ý TƯỞNG

   
  HỢP TÁC, TRAO ĐỔI CÁC Ý TƯỞNG  PHỤC VỤ CHO ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT NHẰM THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC   
 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

   
  LƯU TRỮ CÁC TÀI LIỆU TRONG LĨNH VỰC KỸ THUẬT HẠT NHÂN TRONG CÔNG NGHIỆP VÀ MỘT SỐ LĨNH VỰC LIÊN QUAN
 
     
 

Copyright © 2010 CANTI. All right reserved. Developed by Trong Duy

Số 01 DT723, Phường 12, Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam; Tel: (+84) (63) 353 7179; Fax: (+84) 121 204 7179

VN  EN