Trang chủ >> Sự kiện  
 
Hội nghị tổng kết công tác 2012

Ngày 20 tháng 12 năm 2012, Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp tổ chức Hội nghị Tổng kết để đánh giá công tác năm 2012,  xây dựng phương hướng hoạt động cho năm 2013 và Hội nghị Cán bộ Viên chức năm 2013.

Khen tặng các cán bộ đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" năm 2012

Năm 2012 Trung tâm tiếp tục triển khai mô hình tổ chức theo ma trận, trong đó quản lý hành chính thông qua phòng Hành chính Tổng hợp, quản lý dự án, nhiệm vụ KHCN và triển khai thông qua phòng Quản lý Nghiên cứu và Triển khai. Mô hình này giúp chúng ta phát huy được sự phối hợp về chuyên môn giữa các Phòng và tổ chức được các Nhóm để thực hiện nhiệm vụ đòi hỏi kết hợp nhiều chuyên môn khác nhau, sử dụng thiết bị hiệu quả, các đề tài cũng phong phú và đa dạng hơn. Mặt khác mô hình quản lý này cũng phức tạp hơn mô hình hàng dọc truyền thống, đòi hỏi trình độ quản lý cao hơn, hệ thống quy chế cũng cần được cải tiến, kiện toàn cho phù hợp. Nhận thức của cán bộ trong Trung tâm về mô hình tổ chức cũng là yếu tố quan trọng giúp vận hành Trung tâm được thuận lợi.

Định hướng nghiên cứu ứng dụng đã được hình thành và ngày càng khẳng định rõ nét. Đó là phát triển kỹ thuật hạt nhân theo hướng công nghệ cao, lấy mục tiêu giải quyết bài toán của sản xuất làm động lực phát triển nghiên cứu ứng dụng, đồng thời lấy kết quả nghiên cứu làm đầu vào cho triển khai ứng dụng. Chúng ta coi xây dựng tiềm lực KHCN là vấn đề sống còn và cốt lõi của mọi hoạt động, trong đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng và trình độ cao là nhân tố quyết định đối với sự phát triển của Trung tâm. Tiềm lực khoa học công nghệ được nâng lên rõ rệt với kỹ năng chuyên môn được củng cố, khả năng tổ chức thực hiện công việc tỏ ra chuyên nghiệp hơn, ý thức làm việc độc lập, chủ động và phối hợp giữa các đơn vị cũng tích cực hơn. Có một số cán bộ thể hiện năng lực và tính sáng tạo trong nghiên cứu và phát triển công nghệ cũng như năng lực quản lý, tổ chức thực hiện công việc nghiên cứu triển khai. Các nhóm chuyên môn cũng đang dần hình thành và củng cố. Một số quy trình công nghệ mới như đánh dấu pha khí được cải tiến, sử dụng chất đánh dấu hóa học đã được thử nghiệm thành công tại hiện trường.

Công tác triển khai kỹ thuật tuy doanh thu không đạt chỉ tiêu đề ra, nhưng đã xuất hiện những mảng triển khai tiềm năng, bước đầu tạo được doanh thu đáng kể, như triển khai soi đường ống, tháp công nghiệp, phân tích hóa học nước.

Năm 2012 trôi qua cùng với những dấu ấn của bao cố gắng, nỗ lực và thành công. Trung tâm tự hào đã cùng nhau lao động nhiệt tình, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn thách thức để vượt lên chính mình. Vì sự phát triển chính nó cũng đem lại nhiều thách thức khiến ta phải vượt qua. Sự phát triển của Trung tâm chính là việc mỗi người tìm ra sự tiến bộ của chính mình. Sự đoàn kết, đồng lòng xây dựng Trung tâm sẽ đem lại nguồn động viên to lớn giúp ta hoàn thành nhiệm vụ.

Những thuận lợi và khó khăn trong năm qua được đánh giá cụ thể như sau:

Thuận lợi

·  Toàn thể Trung tâm là tập thể đoàn kết, gắn bó vì nhiệm vụ chung xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển.

·  Chiến lược phát triển Trung tâm được xác định rõ ràng và kiên định là cơ sở để toàn thể Trung tâm phấn đấu. Đó là định hướng phát triển kỹ thuật hạt nhân công nghệ cao – tích hợp kỹ thuật hạt nhân với các kỹ thuật và công nghệ bổ sung như điều khiển tự động, công nghệ thông tin, công nghệ hóa học, mô phỏng số, toán tin.. , lấy triển khai ứng dụng giải quyết bài toán của sản xuất làm động lực cho nghiên cứu phát triển công nghệ.

·  Cán bộ trẻ có nhiều năng lực, nhiệt tình và say mê học tập, công tác;

·  Các đoàn thể chính trị-xã hội trong Trung tâm đã phối hợp và hỗ trợ tốt với Ban Lãnh đạo Trung tâm tạo môi trường KHCN thuận lợi, lành mạnh, dân chủ phát huy năng lực sáng tạo của cán bộ, viên chức và người lao động;

·  Sự quan tâm, ủng hộ của Lãnh đạo Viện NLNTVN, Lãnh đạo Bộ KH&CN và sự hợp tác của Viện NCHN là những yếu tố rất quan trọng giúp Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Khó khăn và thách thức

·        Cơ sở làm việc của Trung tâm đang trong tình trạng giải tỏa, môi trường bụi bặm, nhiều tiếng ồn và chưa đảm bảo an ninh ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và kết quả thí nghiệm;

·        Chúng ta vừa lo kinh phí để tự trang trải hoạt động thường xuyên, vừa đầu tư xây dựng tiềm lực KHCN là nhiệm vụ nặng nề, khó khăn. Cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm có ưu điểm là tạo ra tính tự chủ trong nghiên cứu sáng tạo nhưng cũng tạo khó khăn về nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên theo chức năng và hạn chế khả năng đầu tư phát triển lâu dài.

·        Nguồn doanh thu từ triển khai kỹ thuật vẫn chưa ổn định.

·        Trung tâm gánh vác thêm nhiệm vụ Quản lý Dự án Xây dựng Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân công nghệ cao (XD TT KTHN-CNC), giải phóng mặt bằng, do đó phải đầu tư thời gian, nhân lực và công sức để triển khai thực hiện.

·        Những khó khăn mang tính lâu dài của đơn vị mới thành lập và phát triển các hướng nghiên cứu triển khai mới là thiếu nhân lực ở nhiều vị trí, nhiều cán bộ trẻ, thiếu cán bộ đầu đàn có kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn, nhu cầu về chuyên gia, nhu cầu đào tạo và huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ. 

·        Vẫn còn nhiều hạn chế về năng lực, trình độ và nhận thức trong quản lý, là nguyên nhân làm chậm tiến độ triển khai kiện toàn tổ chức gây bất cập trong vận hành bộ máy và đánh giá cán bộ.

 Phương hướng nhiệm vụ năm 2013

o   Hoàn thành có chất lượng các đề tài/nhiệm vụ và dự án đang thực hiện và sẽ được phê duyệt trong năm 2013.

o   Duy trì các hợp đồng triển khai dịch vụ đã ký kết. Mở rộng lĩnh vực ứng dụng trong vận chuyển và chế biến dầu khí. Tiếp tục mở rộng xuất khẩu dịch vụ ứng dụng sang Trung Đông.

o   Triển khai bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ.

o   Tiếp tục xây dựng hướng thiết bị hạt nhân.

o   Củng cố và hoàn thiện mô hình tổ chức cùng với hệ thống quy chế.

o   Sớm ổn định hoạt động của Trung tâm trong điều kiện chuyển sang trụ sở mới.

o    Quản lý và khai thác có hiệu quả các thiết bị hiện có của Trung tâm. Tham gia tích cực vào dự án Hợp tác Vùng RCA RAS/1012.

o   Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn và an ninh nguồn bức xạ.

o   Đảm bảo tiến độ thi công và kế hoạch vốn 2013 của Dự án TTUDKTHN-CNC

 Tin CANTI, ngày 25/12/2012

 
 

  THÔNG TIN SỰ KIỆN

Hội nghị tổng kết công tác năm 2013

Trung tâm vẫn duy trì được sự phát triển, đạt thêm nhiều thành tích mới, trong đó có những tiến bộ mang tính bước ngoặt, có tiến bộ theo hướng chuyên nghiệp hóa...

Hội nghị tổng kết công tác 2012
Năm 2012 trôi qua cùng với những dấu ấn của bao cố gắng, nỗ lực và thành công. Trung tâm tự hào đã cùng nhau lao động nhiệt tình, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn thách thức...

5 năm xây dựng và phát triển
5 năm xây dựng và phát triển, từ một phòng thí nghiệm, Trung tâm đã thực sự trở thành một đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) với những thành tựu và sự trưởng thành nhất định ...

Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và Hội nghị cán bộ viên chức năm 2012

vay tin dung Ngày 21/12/2011, tại hội trường Trung tâm, Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và Hội nghị cán bộ viên chức năm 2012 diễn ra với sự tham dự của các vị lãnh đạo Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam...

Tham gia triễn lãm quốc tế dầu khí Việt Nam 2011

Triễn lãm quốc tế dầu khí Việt Nam lần thứ 9 diễn ra tại trung tâm hội chợ triễn lãm Giảng Võ Hà Nội từ ngày 27/10 đến ngày 29/10 năm 2011 với sự tham gia của 194 đơn vị/ doanh nghiệp đến từ 21 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới

Hội nghị khoa học và công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ IX

Đây là sự kiện lớn của cộng đồng các nhà khoa học hạt nhân Việt Nam, những người góp phần vào việc thực hiện chiến lược ứng dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hoà bình...

Lễ trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN

Ngày 29 /07/2011, tại Hà Nội, Bộ Khoa Học và Công Nghệ đã tổ chức lễ trao tặng bằng khen của Bộ trưởng cho tập thể nghiên cứu viên thuộc Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc Đề tài nghiên cứu và phát triển công nghệ vay tin dung

Lớp huấn luyện cho Thiết bị chụp cắt lớp điện toán công nghiệp

Đây là lớp huấn luyện về chuyển giao thiết bị và phần mềm trong khuôn khổ dự án RAS/8/111, các học viên được học và thực hành...

Xuất khẩu công nghệ đánh dấu

Đây là một bước mở đầu trong tiến trình xuất khẩu các sản phẩm dịch vụ kỹ thuật hạt nhân ra thị trường quốc tế trong chiến lược phát triển dài hạn của CANTI...

"Success Story" với hệ Gamma CT Scanning


 
     
 
 

VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP

   
  TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ GẶP PHẢI TRONG SẢN XUẤT ĐỂ CÙNG NHAU ĐƯA RA PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT  
 
 

Ý TƯỞNG

   
  HỢP TÁC, TRAO ĐỔI CÁC Ý TƯỞNG  PHỤC VỤ CHO ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT NHẰM THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC  
 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

   
  LƯU TRỮ CÁC TÀI LIỆU TRONG LĨNH VỰC KỸ THUẬT HẠT NHÂN TRONG CÔNG NGHIỆP VÀ MỘT SỐ LĨNH VỰC LIÊN QUAN
 
     
 

Copyright © 2010 CANTI. All right reserved. Developed by Da Lat

Số 01 DT723, Phường 12, Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam; Tel: (+84) (63) 353 7179; Fax: (+84) 121 204 7179

VN   EN