Trang chủ >> Giới thiệu >> Chính sách, chiến lược  
 
Chính sách, chiến lược
 

    Nhiệm vụ, quyền hạn

    Chính sách, chiến lược

    Cơ cấu tổ chức

    Dự án: Trung tâm ƯDHNCNC

 

Chiến lược

Kỹ thuật hạt nhân công nghệ cao

Sách lược

Hợp tác để học hỏi, nhập khẩu công nghệ và đào tạo nhân lực

Mục tiêu

Tất cả cùng phát triển

Dịch vụ

Đem lại lợi ích tối đa cho người sử dụng

Khẩu hiệu

Cùng nhau tạo ra thế giới

 

 

Tư cách pháp nhân

Năng lực chuyên môn Máy móc thiết bị Đường đến CANTI
 
 
 
     
 
 

VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP

   
  TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ GẶP PHẢI TRONG SẢN XUẤT ĐỂ CÙNG NHAU ĐƯA RA PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT  
 
 

Ý TƯỞNG

   
  HỢP TÁC, TRAO ĐỔI CÁC Ý TƯỞNG  PHỤC VỤ CHO ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT NHẰM THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC  
 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

   
  LƯU TRỮ CÁC TÀI LIỆU TRONG LĨNH VỰC KỸ THUẬT HẠT NHÂN TRONG CÔNG NGHIỆP VÀ MỘT SỐ LĨNH VỰC LIÊN QUAN
 
     
 

Copyright © 2010 CANTI. All right reserved. Developed by Da Lat

Số 01 DT723, Phường 12, Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam; Tel: (+84) (63) 353 7179; Fax: (+84) 121 204 7179

VN  EN